STACJA KONGRESOWA W BOLESŁAWCU POD ZNAKIEM CARITAS - DLA WOLONTARIUSZY, CZŁONKÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

„Kto jest moim bliźnim?” – stacja kongresowa w Bolesławcu

W dniach od 08 do 19 czerwca 2014, pod hasłem „Pan mój i Bóg mój” zorganizowany zostanie I Kongres Eucharystyczny Diecezji Legnickiej.

W ramach Kongresu, we wspomnienie św. Antoniego Padewskiego, w piątek dnia 13 czerwca br. w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, odbędzie się kongresowe spotkanie z wszystkimi osobami zaangażowanymi w posługę chrześcijańskiej Caritas w parafiach naszej diecezji.

Program spotkania:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

(pl. Piłsudskiego 1 C)

16,00 - Spotkanie w sali konferencyjnej (2 piętro)

1. rejestracja wszystkich reprezentantów parafii w recepcji;

2. zawiązanie wspólnoty;

3. wykład ks. dr Piotra Kota, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej pt. „Kto jest moi bliźnim. Świat w oczach Jezusa i Jego uczniów”.

17,15 - Przejście do Bazyliki

Bolesławiecka bazylika maryjna

18,00 - Uroczysta Eucharystia Kongresowa w intencjach wszystkich osób zaangażowanych w posługę chrześcijańskiej Caritas.

19,30 - Poczęstunek w sali katechetycznej dla przyjezdnych Gości.

21,00 - Apel Maryjny i zakończenie kongresowej modlitwy.

Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich, którzy zaangażowani są w posługę chrześcijańskiej Caritas w parafiach naszej diecezji, byśmy zmobilizowali siły, aby w tym wyjątkowym spotkaniu kongresowym w Bolesławcu uczestniczyć.

Zwracam się z tym apelem nie tylko do Ks. Proboszczów, Ks. Wikariuszów, Wolontariuszy Caritas, ale także i do członków innych grup, które we wspólnotach parafialnych świadczą posługę miłości względem bliźniego w potrzebie, abyśmy tę kongresową Statio w Bolesławcu przeżyli w jedności.

Niech nasza modlitwa w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej 13 czerwca br. za wstawiennictwem św. Antoniego Padewskiego, św. Mikołaja, Patrona chrześcijańskiej dobroczynności, pomoże nam głębiej rozumieć Eucharystię – szkołę autentycznej miłości do Boga i człowieka oraz wypraszać zdroje łask dla wszystkich zaangażowanych w posługę chrześcijańskiej Caritas.

 

Z serca Wam błogosławię,

Stefan Cichy

Administrator Apostolski Diecezji Legnickiej